Kategorier
Solpaneler

Skaffa solceller till er BRF

Hur ordnar man effektiv och billig elförsörjning till en bostadsrättsförening? Att installera solceller i BRF torde vara ett av de bästa sätten någonsin.

I en BRF måste ansvariga ständigt arbeta för kostnadseffektiva lösningar. För att tillvarata medlemmarnas intressen och för att fortsätta upprätthålla föreningens goda rykte är det viktigt att se till att kostnaderna inte skenar. Förutom finansiella kostnader för lån och liknande är uppvärmning och el en tung post som behöver hanteras på ett bra sätt.

I en BRF förväntar sig de boende att en viss standard ska upprätthållas. Trappuppgångar och gemensamma utrymmen ska hållas i bra skick och städas regelbundet. Nödvändiga reparationer, in- och utvändigt, behöver genomföras professionellt och med minsta möjliga olägenhet för de boende. Men uppvärmning är ändå det som i längden har störst påverkan.

Att installera solceller i BRF

För att göra rätt vad gäller elförsörjning gäller det att lyfta blicken från årets bokslut och även fundera över framtiden. Vad för slags system ska vi ha som både är effektivt och som genererar minsta möjliga påverkan på klimatet? Hur åstadkommer vi komfort och trygghet för medlemmar i föreningen till lägsta kostnad?

Att installera solceller till bostadsrättsföreningen är en åtgärd som lönar sig på riktigt. En installation kostar pengar, precis som alla andra installationer. Skillnaden är att en solcellsinstallation snabbt betalar tillbaka sig och inom en inte alltför avlägsen framtid är pengarna tillbaka i kassan. En kontakt med ett seriöst och kompetent företag som sysslar med solenergi ger svar på frågorna som uppstår. Efter offert och installation är framtidens el säkrad.