Kategorier
Tandläkare

Skrattets väg till en strålande mun: Hur humor inom tandvård gör ditt besök tryggare

Inom tandvårdens värld cirkulerar skämtet: ”Vad sysslar tandläkaren med under lunchen?” Svaret är en blinkning till humorn – ”käkar”. Forskning har faktiskt visat att tandvårdspersonal som bär med sig en dos humor skapar en känsla av trygghet bland sina patienter.

Tandvårdsrädsla är en utmaning som många ställs inför. Rädslan kan ha sitt ursprung i en olycklig upplevelse från barndomen eller i obehaget av att ha instrument som salivsug och borr i munnen. I dagens läge är tandläkarna medvetna om dessa bekymmer och strävar efter att göra besöket till en lugn och trygg upplevelse.

Det är en klassisk situation när tandläkaren ställer en fråga just när salivsugen, den lilla spegeln och skrapan befinner sig i munnen. Svaren som kommer ut låter ibland som en egen språklig skapelse, likt när Björn Skifs sjöng fel i Eurovision 1978: ”röppni fälls, örr ur i knön”. Det är en utmaning att som patient försöka småprata med alla dessa instrument i munnen.

Humor – nyckeln till en positiv tandvårdsupplevelse

Att våga skämta och visa upp en lekfull sida av sig själv kan göra en stor skillnad. Självklart förväntas ingen ligga och gapskratta i tandläkarstolen – det skulle förmodligen försvåra tandläkarens arbete. Forskning har faktiskt visat att patienter med en positiv attityd lättare genomgår behandlingen med framgång.

Förändra din upplevelse genom be en bön eller hoppas på att behandlingen ska avslutas snabbt kan faktiskt göra besöket mer påfrestande. Istället för att känna ångest över tandläkarbesöket, varför inte överväga att be om en tandläkare med humor och besök en tandläkare i Sundbyberg? Att välja en tandläkare som kan injicera en dos humor i behandlingen kan vara nyckeln till att övervinna din tandvårdsrädsla.

Kategorier
Tandläkare

Besök en tandläkare i Solna – öka livskvaliteten genom bättre tandhälsa

Genom att gå regelbundet till en tandläkare i Solna går det att förbättra det fysiska måendet, men det går även att öka sitt utseendemässiga självförtroende.

Utan tänder är det svårt att bita av mat och tugga den. Därför är det så pass viktigt med tänder att det till och med har funnits löständer under mycket lång tid i historien. Men tänder behöver inte tappas för att det ska uppstå problem med mat och dryck. Det kan räcka med hål i tänderna, inflammation i tandhalsar eller tandkött. 

För att förebygga dessa problem, eller åtgärda dem om de uppstår, finns det tandläkare till hands. Yrkesutbildad personal som vet precis allt om hur problem med tänder och tandkött förebyggs. Eller hur det går till att förbättra tandhälsan samt åtgärda eventuella problem som har uppstått.

Boka tid hos en tandläkare

De som besöker en tandläkare i Solna kan göra det av flera olika anledningar. Kanske är det en återkommande kontroll som ska utföras. Eller så kan det vara någon åtgärd som antingen har med funktion att göra eller utseende. För det är inte enbart tändernas funktion som kan påverka livskvaliteten utan även deras utseende. 

Idag går det att få hjälp med en hel del olika åtgärder hos en tandläkare. Den som bokar en tid kan få ett hål lagat eller få laga tänder som tappat en bit. Det går även att dra ut tänder eller att sätta in en tandställning. Men du kan även göra åtgärder som att bleka tänder eller ta bort tandsten. För mer information gå in på solnadental.se.