Kategorier
Bygg

Dränering – så undviker du fuktskador i Stockholm

Utan god dränering kommer ditt hus med stor sannolikhet drabbas av fuktskador. Vänd dig till certifierad firma för inspektion av dränering i Stockholm.

Fuktskador är de flesta fastighetsägares värsta mardröm. Oavsett om du äger en stor hyresfastighet eller en mindre villa kan fuktskador välta hela budgeten över ända. De är ofta kostsamma och komplicerade att komma tillrätta med. Det är fullt förståeligt att husägare vill göra allt som krävs för att undvika dem.

En helt grundläggande faktor för att undvika fuktskador är god dränering. Dränering handlar om att leda vatten bort från husgrund och källare. Utan fullgod dränering finns risk för fuktskador och översvämningar. Vilken typ av dränering ett hus behöver beror på markförhållandena kring husets grund.

Dränering behöver bytas ut med jämna mellanrum

Med jämna mellanrum behöver dräneringen runt ett hus bytas ut. Det är viktigt att du som äger en fastighet håller dig uppdaterad kring statusen på husets nuvarande dränering, och vidtar åtgärder i god tid för att byta ut dräneringen när det behövs. Boka gärna in regelbundna inspektioner av din dränering i Stockholm.

Självklart bör du begära offerter från flera firmor som erbjuder inspektion och utförande av dränering i Stockholm. Genom att jämföra flera leverantörer kan du vara säker på att du får ett pris som är rimligt för marknaden. Dränering ingår i ROT-avdraget, och du kommer alltså kunna räkna ned arbetskostnaden med 30 % upp till 50 000 SEK. Var noga med att be leverantören specificera om offerten är med eller utan ROT. Mer om hur du undviker fuktskador kan du läsa här: https://www.stockholmdränering.se.