Kategorier
Återvinning

Rädda miljön, en återvinning åt gången

Återvinning av produkter som asfalt, betong, tegel och andra naturmaterial är jätteviktigt. Var med och stötta återvinningscentraler för sådana produkter.

Vad praktiskt, dessutom, om du på samma gång som du lämnar av avfall också kan hämta upp det nya material som du behöver för att fortsätta jobbet. Då känns det som om cirkeln är sluten. Du behöver inte åka runt och leta längre efter de produkter du behöver, vilket i sin tur också sparar på miljön, eftersom du kan köpa det du behöver och lasta på släpet på en gång.

Det är viktigt att vi fokuserar på återvinning. Det drar ner kostnaden på materialen och det gör att du kan låta naturen vila, medan du använder det som redan finns tillgängligt. Det krävs en extra ansträngning för att göra något för naturen. Bli en hjälte du också, och återvinn mer!

Återvinning till alla stunder

Om det är dags att lägga om parkeringen, bygga en väg eller jämna ut mark så är det värt att kolla upp hur du kan använda produkter som kommer från återvunnet material. Kanske det är dags att jämna ut en gräsmatta, eller anlägga en grusgång. Det finns ingen dröm som är för stor.

Oavsett behov, så finns det material. Kanske det är dags för en ny stadspark, eller en fotbollsplan. Återvunnet material passar utan tvekan bäst, eftersom det visar att vi bryr oss om alla involverade parter, från början till slut. Så ha alltid återvunnet material som första val när det är dags att anlägga, bygga och konstruera. Läs mer om återvinning här: https://www.damattsson.se