Kategorier
Flytt

Tunga lyft inom industrin

Om du vill undvika skador i samband med att tunga föremål ska lyftas, flyttas eller transporteras, ska du anlita ett företag med expertis och lyftredskap.

Vi vet att monotona arbetsmoment inom arbetslivet, kan ge arbetsskador som hänger med livet ut. Sådant försöker vi rationalisera bort genom arbetsrotation eller helt enkelt genom att robotar får ta över jobbet. Men det finns lyft som måste utföras intermittent och som inte återkommer i det dagliga arbetet.

Att lyfta ett tungt föremål en enda gång kan vara ödesdigert. Om vi inte har vanan inne, lyfter vi ofta på felaktigt sätt. Och inte sällan kan en person överskatta sin styrka. Inom industrin löses tunga lyft genom att man anlitar ett företag som har kranar och andra hjälpmedel.

Tunga lyft vid montage och transport

Inom ett industriföretag finns det alltid ett behov av att kunna utföra tunga lyft. Det kan handla om att montera ny maskinutrustning eller att bygga till lokaler. I sådana fall är säkerheten prioriterad. Haverier som inträffar i samband med tunga lyft beror ibland på den mänskliga faktorn. Att anbringa stroppar på ett felaktigt sätt kan exempelvis innebära att en maskin far i golvet och att människor kommer till skada.

Det finns industrier vars färdigprodukter är tunga och otympliga. Varje enskild utleverans leder till tunga lyft både i den egna fabriken och hos kunden. I sådana fall är det naturligt att träffa avtal med ett företag som har expertis och redskap för lyft och förflyttning av specifika föremål eller slutprodukter.